Products (Range)

Brand   Standard designation   Standard   Origin   Packaging   SDS AvDS
Dyckerhoff Class G                      
basic well cement   Class G Grade HSR   API Spec 10A  

Lengerich, GER

Siniscola, IT

 

Bulk,
1,5 MT big bags

Bulk,
1,5 MT big bags

 Dyckerhoff Class C Triplex                      
rapid hardening well cement

 
  Class C Grade O
 
  API Spec 10A
 
 

Lengerich, GER

 

Bulk,
1,5 MT big bags

 

 

 

Dyckerhoff Class L Basic   "NEW"                  
 

 
   
 
     

Lengerich, GER

 

Bulk,
1,5 MT big bags

 

 

 

Dyckerhoff HT Basic Blend                      
(Class G + 35% BWOC silica flour)
basic well cement /
HPHT well cement


 
  Class K Grade HSR   API Spec 10A  

Lengerich, GER

 

Bulk,
1,5 MT big bags

 

 

 

Dyckerhoff HT Blend                      

(Class G + 40% BWOC silica flour)
geothermal well cement

         

Lengerich, GER

 

Bulk,
1,5 MT big bags

 

 

 

Buzzi Unicem HT CEM                      

(Class G + 43% BWOC silica flour)
geothermal well cement
 

          Settimello,
IT
 
Bulk
 
--

Dyckerhoff Lite                      
(Class G + pozzolanic extenders)
lightweight well cement

 

         

Lengerich, GER

 

Bulk,
1,0 MT big bags

 

 

 

Dyckerhoff MIKRODUR R                      

ultrafine cement
 

          Neuwied, GER   25 kg bags,
1,0 MT big bags
 

 

 

Dyckerhoff MIKRODUR P-F                      

microfine cement

          Neuwied, GER   25 kg bags,
1,0 MT big bags